WEB OG MULTIMEDIA
Vi utvikler og tilrettelegger effektive - og moderne nettsteder og applikasjoner • Fototjenester tilbys både til lands, til vanns og fra lufta
Tekst, lyd, grafikk m.m. suppleres til film eller multimediapresentasjon • Løsningene supporteres fra drifts- og datasikre plattformer

 Bytesteinen 1, 6517 Kristiansund     post@nettstudio.no      +47 90 64 75 75